Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: FAL convention (convention on facilitation of international maritime traffic, 1965)
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Công ước quốc tế
Giao thông biển
Hàng hải
Tóm tắt: Arrival, stay and departure of the ship. Arrival and departure of persons. Arrival, stay and departure of cargo and other articles. Public health and quarantine including sanitary measures for animals and plants. Miscellaneous provisions. Resolutions adapted by the conference, assembly. Additional information on facilitation requirements
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 159 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.