Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Basic documents volume two
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Tổ chức hàng hải quốc tế
Quyền ưu tiên
Hợp đồng
Tóm tắt: Status, privileges and immunities of the organization. Agreements with intergovermental organizations united nations, specialized ogencies and IAEA. Other intergovermenmental organizations
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1985
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 94 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.