Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: International aeronautical and maritime search and resecue manual.Vol. 3
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn tàu biển
Hàng hải
IMO
Tóm tắt: Abbrevriations & acronyms. Regulation V/10 of the international convention for the safety of life at sea, 1974. Search action message. Factors affcting observer effectiveness, standard format for search & rescue situation report ( Sitrep). SAR briefing & debriefing form
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 180 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.