Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: IBC code - Internation code for the construction and equipment of ships carrging dangerous chemicals is bulk
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Mật mã
Quốc tế
Tàu vận tải
Thiết bị
Tóm tắt: Ship survival capability and location of cargo tanks. Ship arrangements. Cargo transfer. Special requirement. Requirement for ships engaged in the incineration at sea of liquid chemical waste. Transport of liquid chemical wastes
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 230 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.