Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Navigation for master
Tác giả: David House
Từ khóa/ Chủ đề: Lái tàu thuỷ
Thuỷ thủ
Thuyền trưởng
Tóm tắt: This book extremely. It address the age old practices of seaman ship and navigation. Brigde procedures, navigation in port, passage planning, ocean passage planning, tide calculations, electronic navigation, and the merchant shipping (distress signal and prevention of collisions) regulations
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 538 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: