Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Practical navigation for second mates
Từ khóa/ Chủ đề: Hàng hải
Sử dụng la bàn
Tàu thuyền
Tóm tắt: The measurement of position and distance on the earth's surfuce. The measurement of direction; The effect of wind and tide. Position lines; The sailings; The traverse table; Tides and tidal streams; Compass error by astronomical observation. Correction of altitudes; Latitude by meridian altitude. Calculation of position lines by observation of bodies out of the meridian
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 199?
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 278 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: