Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/LV 01083-85 - A guide to the collision avoidance rules
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn
Hàng hải
Luật hàng hải
Quy tắc tránh va
Tóm tắt: International regulations for preventing collisions at sea (38 rules): General; Steering andsailing rules; Light and shapes, sound and light signals; Exemptions. Annexes to the rules
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1992
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 243 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: