Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Resolutions and other decisions (resolutions 874-901)
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Giải pháp
Quy định
Tổ chức hàng hải
Tóm tắt: Presentation of accounts and audit reports. Appointment of the external anditor. Long term work plan of the organization. Self-assessment of flag state performance. Amendment to the procedures for port state control. IMO and technical Co-operation in the 2000s
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 194 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.