Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Code of safe practice for cargo stowage and securing
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn hàng hải
Máy xếp dỡ
Vận chuyển đường thuỷ
Vận tải đường thuỷ
Xếp dỡ hàng hoá
Tóm tắt: The proper stowage and securing of cargoes is of the utmost importance for the safety of life at sea. Improper stowage and securing of cargoes has resulted in numerous serious ship casualties and caused injury and loss of life not only at sea but also during loading discharge
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 115 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.