Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Resolutions and other decisions (Resolutions 315-370)
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Nghị quyết
Quy định
Quyết định
Tổ chức hàng hải quốc tế
Tóm tắt: Amendments to the IMO convention wider representation in the council. Establishment of an Ad Hoc working group. Adoption of the agenda. Election of vice-president. Appointment of the Credentials commitee
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1976
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 281 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.