Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Port state control
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Máy tàu thuỷ
Nghiệp vụ hàng hải
Vận hành máy tàu
Tóm tắt: These model course may be any training institution and the Organization is prepared to assist developing countries in implementing and course when the requisite financing is acailble. Course framework, course outline and timetable, detailed teaching syllabus.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1992
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 201 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.