Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Code on intact stability for all types of ships covered by IMO in struments
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo hiểm hàng hải
Đóng tàu
Ổn định tàu
Tổ chức hàng hải quốc tế
Tóm tắt: Design criteria applicable to all ships. Special criteria for certain type of ships. Iving considerations. Considerations for waterting integrity determination of light - ship displacement and centrer of gravity.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 116 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.