Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Survey of fire appliances and provisions
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Cấp dưỡng trên tàu
Nấu ăn trên tàu
Thực phẩm
Trang thiết bị tàu
Tóm tắt: Course framework, course outline and timetable, detailed teaching syllabus, instructor manual. Guidance on case studies and graip assignments, plates which can be used to make overhead projector transparencies, plates giving supporting material for the instructor, evaluation.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 344 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.