Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Recommendations on the safe transport of dangerous cargoes and related activities in port areas
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn
Giao thông vận tải
Vận tải
Vận tải hàng hoá đường biển
Tóm tắt: General recommendation for regulatory authorities, port authorities, ship berth operator and cargo in interest. Transport and handling of explosives. Alphabetical index of cross-references between recommendations
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1995
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 127 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 02/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.