Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Basic documents volume one
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Công ước quốc tế
Quy tắc
Tổ chức hàng hải quốc tế
Văn bản
Tóm tắt: Rules of procedure of the asembly, council, maritime safety committee, legal committee, maritie envieronment protection commitee. Rules governing relationship with non-govermental international organizations
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1986
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 146 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.