Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Guidance on the implementation of IMO model courses
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Hàng hải
Hàng hải quốc tế
Huấn luyện
Tóm tắt: Preparation, notes on teaching technique curriculum development. Preparation checklist. Annex 2: Example of a model course syllabus in a subject area. Annex 3: Example of a lesson plan for annex 2
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 20 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.