Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Resolutions and other decisions of the 22nd assembly (Resolution 902-903)
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Hiệp ước hàng hải
Hiệp ước quốc tế
Tóm tắt: Agenda of the twenty-second session of the assembly: Resolution; Appointment of the secretary General. Sustained support for the IMO International maritime Academy
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 251 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.