Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: On - board assessment (2001 edition)
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Huấn luyện
Nội quy
Quy định trên tàu
Tóm tắt: Course framework. Course outline and timetable . Detailed teaching syllabus. Instructor manual. Attachment 1. Examples of competence-based assessment for seafarers. Guidance on the implementation of model courses
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 120 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.