Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: The operational use of electronic chart display and information systems (ECDIS)
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Bản đồ điện tử
Hệ thống thông tin
Huấn luyện
Tóm tắt: Course outline and timetable. Detailed teaching syllabus. Preparation and conducting of simulator exercises. Lesson plans. Guidance on specific subject areas. Annex: Resolution A.817(19), performance standard for electronic chart display and information systems (ECDIS)
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 58 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.