Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: General operators certificate for the global maritime distress and safety system
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn hàng hải
Hệ thống định vị
Huấn luyện
Tóm tắt: Preparation. Notes on teaching technique. Curriculum development and Annex 1,2,3. Introduction, concept, propagation. Basic transmitter and receivers. CMDSS distress and safety communications. Digital selective calling. Telex (NBDP) procedures. Non-DSC terrestrial distress communications. Radiotelephony procedures. Inmartsat satellites. Maritime safety information (MSI). Epirbs-start. General regulation. Power supplies, atennas, traffic charging. GMDSS frequencies.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1997
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 308 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.