Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Division Of Words
Tác giả: Frederick W. Hamilton
Từ khóa/ Chủ đề: Văn học
Nghệ thuật viết văn
Kỹ năng
Tóm tắt: The lists of certain types of troublesome words may be found useful for ready reference. Syllable formation, pronunciation, and accent are considered because it is hoped that the volumes of this series, particularly those in Part VI (Correct Literary Composition) and Part VIII (History of Printing), will contribute something to the general education of the apprentice as well as to his skill in the trade.
Nhà xuất bản: Dodo Press
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 53 tr.
DEMO TRUONG TIN: 800
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: