Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Bài giảng Diesel tàu thủy
Tác giả: Bộ môn Động lực - Diesel. Khoa Đóng tàu. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Từ khóa/ Chủ đề: Diesel tàu thủy
Động lực học
Cơ cấu biên khuỷu
Động cơ diesel
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6
Số trang: 165 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/05/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: