Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Proficiency in fast rescue boats
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Cứu hộ
Huấn luyện
Tàu cứu hộ
Tóm tắt: Course framework. Course outline and timetable. Take charge of fast rescue boat during and after launch. Operate a fast rescue boat engine. Guidance on the implemention of model courses.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 58 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.