Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: BC code: code of safe practice for solid bulk cargoes
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn hàng hải
Vận tải biển
Tóm tắt: General precautions, safety of personnel and ship, assessment of acceptability of sonsignments for safe shipment, methods of determining the angle of repose
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 215 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.