Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Master and chief mate
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Sĩ quan quản lý
Thuyền trưởng
Tóm tắt: Navigation at the management level. Cargo handling and stowage at the management level. Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 318 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.