CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 26911    Tổng số xếp giá: 152451
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 231

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Evaluation of the imported goods process forwarding at Duc Duong JSC / Nguyen...
2 A study on forecasting the freight volume at Transco JSC: an application of un...
3 Enhancement of damen group's sustainable development through efficient applica...
4 Evaluate Dinh Vu port operation performance / Pham Tien Dat; Nghd.: Nguyen Th...
5 Evaluation of import FCL cargoes forwarding process at Chua Ve terminal / Le ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (43)
2 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (26)
3 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ... (25)
4 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (25)
5 Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo (23)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 10/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện