CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 40605    Tổng số xếp giá: 145512
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 283

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Hỏi và đáp về các vấn đề Kỹ thuật thi công xây dựng. / Ngô Quang Tường
2 Bài tập thuỷ lực. T. 1 / Nguyễn Cảnh Cầm, Lưu Công Đào, Nguyễn Như Khuê,...
3 Trắc địa / Đào Duy Liên
4 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1;1000, 1:2000 và 1:10000, 1: 2500...
5 Autocad 2007-2011

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Kinh tế quản lý doanh nghiệp / Trường đại học bách khoa Hà Nội (6)
2 Marketing căn bản =Marketing essentiaes / Philip Kotler; Phạm Thăng dịch (6)
3 Bộ luật Hàng hải Việt Nam (6)
4 599 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô / Nguyễn Thị Thúy Hồng chủ biên; Quách ... (6)
5 Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn (5)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 6/  2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện