CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 41707    Tổng số xếp giá: 146190
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 283

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ vận tải của công ty cổ phần c...
2 Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính của công ty TNHH Khánh Hoàng Hải Phòng...
3 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và ...
4 Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhanh...
5 Lập kế hoạch khai thác tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại vận tải quốc t...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Kinh tế quản lý doanh nghiệp / Trường đại học bách khoa Hà Nội (6)
2 Marketing căn bản =Marketing essentiaes (CTĐT) / Philip Kotler; Phạm Thăng ... (6)
3 599 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô / Nguyễn Thị Thúy Hồng chủ biên; Quách ... (6)
4 Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng (5)
5 Bộ luật Hàng hải Việt Nam (CTĐT) (5)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 9/  2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện