CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 24876    Tổng số xếp giá: 150575
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 227

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Kỹ năng mềm 1 : Dùng cho sinh viên: Lớp chọn / Bộ môn Kỹ năng mềm
2 Một số biện pháp đẩy mạnh công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn ...
3 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Thiết bị Việ...
4 Một số biện pháp tăng cường quản lý thu gom CTR sinh hoạt tại Công ty MTV Môi ...
5 Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Cổ phần Vậ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (483)
2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (50)
3 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (43)
4 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (41)
5 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (38)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2076
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2175

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 4/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện