CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 44222    Tổng số xếp giá: 148493
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 283

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Thiết kế bản vẽ thi công nhà ở cán bộ Công ty 8/3 / Hoàng Tuấn Anh, Phạm Ngọc...
2 Advanced mechanics of materials and applied elasticity / Ansel C. Ugural, Sau...
3 Evaluating voyage operational efficiency at Truong Minh Internationnal Joint S...
4 Evaluating the quality of multimodal transport services at VietNam ocean Shipp...
5 Analysis on the business performance of the Van Cargoes and Foreign Trade Logi...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Lessons for IELTS: advanced writing (9)
2 Lessons for IELTS: Advanced speaking / New Oriental Education & Technology Gr... (9)
3 Lessons for IELTS: Writing / New Oriental Education & Technology Group IELTS ... (8)
4 Lessons for IELTS: Speaking / New Oriental Education & Technology Group IELTS... (8)
5 Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng (6)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 6/  2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện