CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 24544    Tổng số xếp giá: 150135
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 226

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Cơ học chất lỏng / Bộ môn Cơ học. Khoa Cơ sở cơ bản
2 Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2 / Phạm Thượng Hàn (c.b), Nguyễ...
3 Luật vận tải biển / Bộ môn Kinh tế vận tải biển. Khoa Kinh tế
4 Máy thuỷ lực / Bộ môn Máy tàu thủy. Khoa Máy tàu biển
5 Lịch sử hàng hải / Hoàng Xuân Bằng, Nguyễn Đức Long dịch

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (860)
2 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (49)
3 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (48)
4 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (45)
5 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (37)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2067
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2165

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 2/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện