CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 24508    Tổng số xếp giá: 143186
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 225

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Đánh giá hiện trạng quản lý EH S ( môi trường - sức khỏe - an toàn ) tại Côn...
2 Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trẩu để xử lý sắt và mangan nước ngấ...
3 Nghiên cứu chiết xuất gum từ hạt quả cây phượng vỹ và ứng dụng để xử lý hiệu q...
4 Nghiên cứu ứng dụng xúc tác Trimetal Hidroxit ( Zn - Fe - Mg) trong phản ứng ...
5 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại Công ty TNHH ống thép 190 ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (942)
2 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (42)
3 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (38)
4 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (36)
5 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (33)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2036
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2134

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 1/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện