CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 23765    Tổng số xếp giá: 137758
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 225

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Biện pháp hạn chế gian lận thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biể...
2 Biện pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Xăng d...
3 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra tại Kho bạc ...
4 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Ch...
5 Nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hàn...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (1469)
2 Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kin... (36)
3 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (28)
4 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (26)
5 Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý vận tải biển / Phạm Vă... (25)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2036
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2134

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 11/  2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện