CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 26824    Tổng số xếp giá: 143041
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 222

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Ứng dụng GIS xây dựng CSDL phục vụ quản lý đất đâi xã Xuân Viên, Yên Lập, Phú ...
2 Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500 và tính diện tích đền bù giải phóng mặt bằng xây dựn...
3 Thiết kế kỹ thuật và bố trí báo hiệu luồng sông Dinh vào cảng VietsoPetro cho ...
4 Thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công nạo vét lòng dẫn lũ cho tuyến luồng sông...
5 Khảo sát địa hình tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Chợ Mới đến Chợ Chu / Phạm ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (2706)
2 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (48)
3 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển (29)
4 Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kin... (27)
5 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (26)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2000
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2094

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 5/  2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện