CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 38327    Tổng số xếp giá: 144170
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 283

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu công trình : Phần kết cấu bê tông cốt thép...
2 Bài tập cơ học kết cấu. T.1, Kết cấu tĩnh định / Đinh Nghĩa Dũng
3 Hướng dẫn thực hành và giải bài tập cơ học kết cấu / Hoàng Đình Trí, Chu Thị ...
4 Bài tập sức bền vật liệu . T.2 / Đặng Xuân Hùng chủ biên, Nguyễn Tất Thắng, ...
5 Sức bền vật liệu : Sách sử dụng làm giáo trình cho các trường đại học chuyên ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Công ước của liên hợp quốc về luật biển 1982 / Lưu Văn Lợi biên tập ; Vũ Phi ... (5)
2 Bộ luật Hàng hải Việt Nam (5)
3 Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn (5)
4 Kiến trúc cổ Việt Nam / Vũ Tam Lang (5)
5 599 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô / Nguyễn Thị Thúy Hồng chủ biên; Quách ... (5)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 3/  2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện