CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 29286    Tổng số xếp giá: 152213
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 222

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Hệ thống xử lý nước Ballast trên tàu thủy. Nghiên cứu hệ thống xử lý nướ Balla...
2 Nghiên cứu, phân tích trạm phát điện hãng Daeyang electric Korea và trạm phát ...
3 Hệ thống sản xuất nước ngọt trên tàu thủy. Đi sâu nghiên cứu hệ thống lọc nước...
4 Nghiên cứu, phân tích trạm phát điện hãng Japan Radio & Electric MFG và hệ thố...
5 Tìm hiểu kết cấu của bảng điện chính tàu 34.000T. Phân tích, xây dựng quy trìn...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (2272)
2 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (40)
3 Bài tập kinh tế vĩ mô (34)
4 Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú (34)
5 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (27)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 1974
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2066

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 3/  2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện