CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 27213    Tổng số xếp giá: 152903
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 235

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Nội san khoa học sinh viên : Journal of student research / Viện Đào tạo chất...
2 Hoạt động kho vận hàng lẻ tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu VIETFRACHT -...
3 Tác động của cảng Green port tới hoạt động logistics và kinh doanh dịch vụ log...
4 Phân tích chuỗi cung ứng của công ty cổ phần may Việt Tiến / Trần Thị Lệ Vân,...
5 Evaluation process of freight forwarding for importing unsaturated polyester r...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo (21)
2 Bài tập cơ học kết cấu. T. 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên (20)
3 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (20)
4 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ... (20)
5 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (19)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 12/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện