Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu lực tác dụng lên cổ biên trong quá trình khai thác động cơ diesel 4 kỳ
Tác giả: Phạm Việt Dũng
Từ khóa/ Chủ đề: Cổ biên
Động cơ diesel 4 kỳ
Khai thác
Lực tác dụng
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Khai thác bảo trì tàu thủy
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 623.87
Người hướng dẫn: Lê Viết Lượng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 91 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Khai thác bảo trì tàu thủy
Người hướng dẫn: Lê Viết Lượng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: