Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự án từ nguồn vốn ODA tại ban quản lý dự án hàng hải II
Tác giả: Trần Thị Huyền
Từ khóa/ Chủ đề: Ban quản lý dự án hàng hải II
Dự án
Nguồn vốn ODA
Vốn đầu tư
Xây dựng cơ bản
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Sơn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 82 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Sơn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: