Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Cloud computing networking: Theory, practice, and development
Tác giả: Lee Chao
Từ khóa/ Chủ đề: xử lý dữ liệu
Khoa công nghệ thông tin
Điện toán đám mây
Mạng diện rộng
Tóm tắt: Overview on cloud and networking. Network protocols. Network directory ...
Nhà xuất bản: CRC Press
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 507tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: