Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Kỹ thuật vi xử lý
Tác giả: Văn Thế Minh
Từ khóa/ Chủ đề: Bộ vi xử lý
Lập trình
Máy tính
Tóm tắt: Cung cấp các khái niệm chủ yếu về môt hệ vi xử lý 16 bít. Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của một hệ vi xử lý gồm CPU cùng các mạch phụ trợ, tập lệnh của bộ vi xử lý, cách lập trình bằng hợp ngữ, các phương thức điều khiển việc vào, ra dữ liệu trong hệ vi xử lý,..
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1997
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 374 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: