Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Global distributed applications with windows DNA
Tác giả: Enrique Madrona
Từ khóa/ Chủ đề: Điện tử
Hệ thống phân tầng
Xử lí phân luồng
Xử lí số liệu
Tóm tắt: Platforms and technologies. Using microsoft technologies. Mapping the technology to the business. Architectural review. Windows DNA development tools. Building Global distributed applications..... Managing the development process.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 329 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: