Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Fundamental and applied aspelts of modern Physics
Từ khóa/ Chủ đề: Năng lượng nguyên tử
Nguyên tử hạt nhân
Vật lý thiên văn
Tóm tắt: Nuclear physics and applied nuclear physics. Atomic physics and applied atomic physics elementary particle physics. Neuthino physics and nuclear astrophysics. Atomic and nuclear physics in the study of diamond. Applications of pure and applied physics in technology. Slience policy and anticipations. Posters, roasting speeches at dinner party.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 607 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: