Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Introduction to software engineering
Tác giả: Ronald J. Leach
Từ khóa/ Chủ đề: Lập trình
Khoa công nghệ thông tin
Công nghệ phần mềm
Tóm tắt: Introduction. Project management. Requirement ...
Nhà xuất bản: CRC Press
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 400tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: