Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Diesel motor ships engines and machinery
Tác giả: Christen Knak
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ diezel
Máy tàu thuỷ
Tóm tắt: Oil fractionating plant. Distilling column. Distilling plant. Fluid friction. Viscosity chart. Engler's viscosimeter. Viscosity diagram. Distillation appratus.... Operating curves
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1990
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 277 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: