Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VV 00533-36 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 1
Tác giả: Trần Hữu Nghị
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ thống động lực tàu thuỷ
Động cơ
Tàu thuỷ
Tóm tắt: Những câu hỏi và đáp về khai thác động cơ chính, từ chuyển bị khởi động, khởi động, chăm sóc động cơ lúc làm việc, dừng động cơ; các câu hỏi về hệ thống phục vụ cho động cơ như hệ thống làm mát, bôi trơn cũng như, dầu, mỡ, nước. Những điều cần quan tâm, lưu ý khi tháo, lắp động cơ máy chính
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1993
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 230tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: