Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Chế độ làm việc của diezel tàu thuỷ
Tác giả: Trần Hữu Nghị
Iu.Ia. Phômin
Từ khóa/ Chủ đề: Diezel
Tàu thuỷ
Chế độ làm việc
Tóm tắt: Các chế độ khai thác ổn định của động cơ máy chính tàu thuỷ (chế độ hành trình trọng tải, chế độ chạy và chế độ làm việc khi hỏng một số xi lanh...): các chế độ làm viêc không ổn định như chế độ khởi động, chế độ làm việc khi sóng to, gió lớn,...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1990
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 126 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: