Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Marine electrical equipment and practice
Tác giả: H.D. McGeorge
Từ khóa/ Chủ đề: Hàng hải
Trang bị điện
Tóm tắt: This second edition includer new chapter on shaft driven generators and electric propulsion, including many new diagrams explain drive, distribution and control systems. The treatment of safe electrical equipment has been expanded, and the opportunity have been taken to include reference to more speealised publuished papers on some of the topies diseussed
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1993
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 158 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: