Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03035 - Ship resistance and propulsion : Practical estimation of ship propulsive power
Tác giả: Anthony F. Molland, Stephen R. Turnock, Dominic A. Hudson
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Khoa học hàng hải
Lực đẩy
Tàu biển
Khai thác máy tàu biển
Tóm tắt: Ship Resistance and Propulsion is dedicated to providing a comprehensive and modern scientific approach to evaluating ship resistance and propulsion. The study of the propulsive power enables the size and mass of the propulsion engines to be established and estimates made of the fuel consumption and likely operating costs. This book, written by experts in the field, includes the latest developments from applied research, including those in experimental and CFD techniques, and provides guidance
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2011
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 537p.
DEMO TRUONG TIN: 623.8
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: