Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03422 - Sludge management
Tác giả: Bhola R.Gurjar, Vinay Kumar Tyagi
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Bùn
Kỹ thuật môi trường
Xử lý bùn
Tóm tắt: Sludge: an overview. Pumping of sludge. Treatment of sludge. Thickening of sludge. Sludge conditioning...
Nhà xuất bản: CRC Press
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2017
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 304p.
DEMO TRUONG TIN: 628.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: