Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 03732 - Thiên văn hàng hải. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Cảnh Sơn
Trần Đắc Sửu
Từ khóa/ Chủ đề: Độ cao thiên thể
Lịch thiên văn
Sextant hàng hải
Tóm tắt: Các dụng cụ đo thời gian - công tác phục vụ thời gian ở trên tàu biển. Lịch thiên văn hàng hải. Sextant hàng hải. Hiệu chỉnh độ cao thiên thể
Nhà xuất bản: Hải phòng
Trường Đại học Hàng hải
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 123tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.89
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: