Khoa Quản trị tài chính - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123
SDH/LT 03725-26 - Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian
      SDH/LT 03725-26 - Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian

Tác giả: Richard D. Wolff, Stepthen A. Resnick
Nhà xuất bản: The MIT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of macroeconomics
      Principles of macroeconomics

Tác giả: Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.14 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VV 04523-4 - Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm
      PD/VV 04523-4 - Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Tác giả: Nguyễn Văn Định chủ biên
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 70.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit
      Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit

Tác giả: Ken Sigler, Dr. James L. Rainey, Dan Swanson
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 26.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng
      Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.43 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng
      Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật thương mại - 3
      Giáo trình luật thương mại - 3

Tác giả: Dương Kim Thế Nguyên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 988.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật kinh doanh
      Giáo trình luật kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.26 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các văn bản về lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động
      Các văn bản về lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.23 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình English for business I
      Giáo trình English for business I

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 70.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị kinh doanh viễn thông theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế
      Quản trị kinh doanh viễn thông theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả: Bùi Xuân Phong
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.89 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2
      Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2

Tác giả: Lưu Thanh Tâm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị chiến lược - Phần 1
      Quản trị chiến lược - Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2
      Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2

Tác giả: Nguyễn Hùng Phong
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 529.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị kinh doanh khách sạn: Phần 1
      Quản trị kinh doanh khách sạn: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
Hoàng Thị Lan Hương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ
      Quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.22 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
102 Things You Need to Know Before You File Bankruptcy
      102 Things You Need to Know Before You File Bankruptcy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 152.36 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123