Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit
Tác giả: Ken Sigler, Dr. James L. Rainey, Dan Swanson
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học
Quản trị mạng
Kiểm toán
Tóm tắt: Securing an IT Organization through Governance, Risk Management, and Audit introduces two internationally recognized bodies of knowledge: Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 5) from a cybersecurity perspective and the NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (CSF). Emphasizing the processes directly related to governance, risk management, and audit, the book provides details of a cybersecurity framework (CSF), mapping each of the CSF steps a
Nhà xuất bản: CRC Press
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 398 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: