Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: CDMA RF system engineering
Tác giả: Samuel C. Yang
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ thống
Mạch điện tử vô tuyến
Phân chia đa truy nhập
Thông tin liên lạc
Vô tuyến điện
Tóm tắt: Radio propagation. Fundamentals of digital RF communication. Principles code division multiple access. Link structure. Call processing. CDMA design engineering. RF regulatory considerations
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 280 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: