Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: A real-time approach to process control
Tác giả: William Y. Svreck
Từ khóa/ Chủ đề: Điều khiển thời gian thực
Quá trình điều khiển
Xử lí dữ liệu
Tóm tắt: Process control hardware fundamentals. Fundamentals of single input/single output systems. Basic control modes. Tuning feedback controllers. Advanced topics in classical automatic control. Common control loops. Distillation column control.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 307 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: