Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Liu, Y. A. (Yih An), author
Petroleum refinery process modeling : integrated optimization tools and applications / Y.A. Liu, Ai-Fu Chang, and Kiran Pashikanti
New York : Wiley, 2018
xxvii, 571 pages : illustrations ; 25 cm
Call Number: 628.5 PET 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LT 04288
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ về hình thức vật lý khác của ấn phẩm:
YBP Library Services YANK

Online version: Liu, Y.A. (Yih An). Petroleum refinery process modeling