Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Air pollution control engineering / Noel de Nevers . - 2nd ed. - Boston: McGraw-Hill, 2000 . - 586 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00406
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 2 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí khu công nghiệp Minh Đức - Phà Rừng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm. / Đào Thị Thư; Nghd.: TS.Đào Viết Tác . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07360
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 3 Đánh giá hiện trạng môi trường lao động và đề xuất các giải pháp cải thiện tại công ty đóng tàu Hồng Hà / Nguyễn Văn Tùng; Nghd.: TS. Nguyễn Ngọc Khang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07343
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 4 Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số biện pháp cải thiện tại khu công nghiệp Bến Rừng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. / Nguyễn Thị Liên; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07366
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 5 Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu qủa quản lý môi trường tại các cảng biển tổng hợp. Nghiên cứu điển hình tại cảng Hải Phòng. / Tạ Thị Ngọc Hà;Nghd.; Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07362
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 6 Đánh giá hiện trạng và xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn tại huyện Tứ Kỳ Hải Dương / Nguyễn Thị Phượng; Nghd.: Ths. Phạm Quốc Ka . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07338
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 7 Đánh giá thực trạng thực hiện quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải tại các cảng biển khu vực Hải Phòng và đề xuất các giải pháp thực hiện. / Nguyễn Thị Thuỷ; Nghd.: Ths. Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07351
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 8 Điều tra về chất thải nguy hại trong ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ tại thành phố Hải Phòng. Xây dựng quy trình quản lý / Nguyễn Thị Lụa; Nghd.: Ths. Trần Anh Tuấn, Ths. Trần Thị Hải Bảo Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07340
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 9 Hiện trạng và đánh giá công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với một số khu công nghiệp tại Hải Phòng. / Đặng Thị thanh Hảo; Nghd.: Ths.Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07356
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 10 Nghiên cứu đánh giá cơ hội triển khai các dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Cao Thị Hương Giang;Nghd.: Ths. Nguyễn Đức Thuyết . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07329
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 11 Nghiên cứu đánh giá những thuận lợi và khó khăn của hoạt động triển khai các dự án CDM tại Việt Nam. / Lê Thị Thu Thuỷ; Nghd.: Ths. Nguyễn Đức Thuyết . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07346
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 12 Nghiên cứu điển hình áp dụng sản xuất sạch hơn ở công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Phú Cường những đề xuất và khuyến nghị. / Phương Thị Huệ; Nghd.: Ths. Lê Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07350
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 13 Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại Cu, Zn trên Bentonit - Thuận Hải. / Đỗ Thị Tuyết; Nghd.: Ths. Nguyễn Đình Việt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07353
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 14 Nghiên cứu khả năng hấp thụ Pb2+ của một số phế thải nông nghiệp / Phạm Thị Hường; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Minh Nguyệt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07344
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 15 Nghiên cứu quá trình phân huỷ Phenol bằng H2O2 với xúc tác phức: Mn(II) - Lm - HCO3- / Nguyễn Thị Thanh Minh; Nghd.: TS. Ngô Kim Định, . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07352
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 16 Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải của công ty vật liệu hàn Nam Triệu. / Nguyễn Văn Tiếp; Nghd.: Ths. Phạm Thị Dương . - Hải Phòng : Đại hhọc Hàng hải, 2008 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07355
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 17 Remediation of petroleum contaminated soils : Biological, physical, and chemical processes / Eve Riser - Roberts . - Boca Raton : CRC Taylor & Francis . - 542p. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02485
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 1
  Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :