Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 6 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Code of safe working practices for merhant seamen
      Code of safe working practices for merhant seamen

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International safety management code ISM code and revised guidelines on implemontation of the ISM Code by administrations
      International safety management code ISM code and revised guidelines on implemontation of the ISM Code by administrations

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 106.63 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The mariner and maritime law
      The mariner and maritime law

Tác giả: Ned Larkin
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 395.67 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Maritime Law
      Maritime Law

Tác giả: Christopher Hill
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/LV 01083-85 - A guide to the collision avoidance rules
      PD/LV 01083-85 - A guide to the collision avoidance rules

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Business and law for the ship master
      Business and law for the ship master

Tác giả: E.N. Hopkins
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.92 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: