Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123
Bách khoa hàng hải và đóng tàu
      Bách khoa hàng hải và đóng tàu

Tác giả: Đỗ Thái Bình
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 31.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6
      Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.88 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 5
      Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 5

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thuật ngữ kỹ thuật đăng kiểm và đóng tàu Anh - Việt
      Thuật ngữ kỹ thuật đăng kiểm và đóng tàu Anh - Việt

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6
      Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật đóng tàu
      Giáo trình kỹ thuật đóng tàu

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Rules for building and classing steel vessels 2007.Part 5B: Specific vessel types (Chapter 3 and 4),Common structural rules for bulk carriers
      Rules for building and classing steel vessels 2007.Part 5B: Specific vessel types (Chapter 3 and 4),Common structural rules for bulk carriers

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Rules for building and classing steel vessels 2008.Part 5C: Specific vessel types (Chapter 7-10)
      Rules for building and classing steel vessels 2008.Part 5C: Specific vessel types (Chapter 7-10)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Guide for building and classing floating production installations
      Guide for building and classing floating production installations

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.53 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Rules for materials and welding 2007.Part 2
      Rules for materials and welding 2007.Part 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.03 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ship design and performance for masters and mates
      Ship design and performance for masters and mates

Tác giả: C.B Barrass
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.60 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Composite materials in maritime structures.vol2,Practical considerations
      Composite materials in maritime structures.vol2,Practical considerations

Tác giả: R.A Shenoi
J.F.Wellicome
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Philadelphia navy yard: from the birth of the U.S. navy to the nuclear age
      The Philadelphia navy yard: from the birth of the U.S. navy to the nuclear age

Tác giả: Jeffery M. Dorwart
Jean K. Wolf
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 40.63 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Practical design of ships and other floating structures. Vol. 1
      Practical design of ships and other floating structures. Vol. 1

Tác giả: You-Sheng Wu
Guo Jun Zhou
Wei Cheng Cui
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.71 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Practical design of ships and other floating structures.Vol. 2
      Practical design of ships and other floating structures.Vol. 2

Tác giả: You-Sheng Wu
Guo Jun Zhou
Wei Cheng Cui
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.71 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123