Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng
Tác giả: Hoàng Hồng Giang
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Quản lý
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đánh giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Biện pháp tăng cường quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 71 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: