Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03216-17 - Highway engineering handbook : Building and rehabilitating the infrastructure
Tác giả: Roger L. Brockenbrough editor
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Công trình giao thông
Đường cao tốc
Đường quốc lộ
Kỹ thuật xây dựng
Tóm tắt: Environmental issues. Highway location, design, and traffic. Pavement desgign and rehabilitation. Bridge engineering. Culverts, drainage and repacements for bridges
Nhà xuất bản: McGraw Hill
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 855p.
DEMO TRUONG TIN: 625.7
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/03/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: